Top

Workshop Tax

Locatie: Dengh Utrecht, 3 november 2016, 13.30-16.30

Aanwezig: 24 leden

Programma:
Tijdens de Workshop Tax heeft Patrice van Oostaijen van Maguire Tax & Legal uitleg gegeven over het oude belastingsysteem, dat van toepassing was op de werkzaamheden van intermediairs en gesproken over de wijzigingen die de Belastingdienst voornemens is te gaan invoeren.
Na de pauze is Serge Rossmeisl van de FBO aangesloten en heeft er een discussie plaatsgevonden over de voorgenomen wijzigingen in het belastingsysteem en de positie van intermediairs hier in.
Ook kon Serge Rossmeisl ingaan op de updates die Roberto Branco Martins heeft gegeven omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot het Pro Agent Keurmerk en de reglementen voor intermediairs.

Inhoud:
De leden zijn door Patrice van Oostaijen ingelicht over de veranderingen die de Belastingdienst wil doorvoeren met betrekking tot de kwalificatie van de activiteiten van intermediairs. Belangrijke wijzigingen zullen vermoedelijk een wijziging betreffen in de aftrekbaarheid van de BTW die de voetbalclubs betalen over de commissies voor intermediairs; én dat het commissiebedrag dat voetbalclubs betalen, voor een deel als loon van de voetballers zal worden gezien, waardoor hierover door de clubs loonbelasting verschuldigd zal zijn.
Over de exacte invulling wordt nog door de KNVB, de vertegenwoordigers van voetbalclubs en de Belastingdienst  gesproken.
De Belastingdienst is voornemens bovenstaande wijzigingen in te voeren per 1 januari 2017, wat een grote impact zal hebben op het betaalde voetbal. De clubs zullen immers een veel hoger bedrag kwijt zijn om intermediairs netto hetzelfde bedrag te kunnen betalen.

De aanwezige leden bespraken de positie die Pro Agent in dit debat zou kunnen gaan innemen. Afhankelijk van het overleg dat tussen Pro Agent en de vertegenwoordigers van clubs gepland is, zal Pro Agent, in samenspraak met haar leden, besluiten of zij zich zal aansluiten als belanghebbende bij een eventuele procedure tegen de Belastingdienst.

Roberto Branco Martins heeft aangegeven wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot het Pro Agent Keurmerk en de reglementen voor intermediairs. Naar aanleiding van een overleg tussen de KNVB, de VVCS en Pro Agent is besloten om het keurmerk en de daarbij behorende gedragscode in te voeren in het eerste kwartaal van 2017. Pro Agent is de enige intermediairsorganisatie die het keurmerk dan mag dragen en kan op deze manier haar leden een voorrechtspositie bieden op de markt. Zo staat slechts voor leden van Pro Agent permanente educatie open bij de KNVB en kan aangetoond worden, dat leden van Pro Agent zich dienen te gedragen conform de gedragscode.
Zodra er meer bekend is over de precieze datum van invoering van het keurmerk, zal meer informatie gegeven worden.

km@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.