Top

Persbericht van Pro Agent voorzitter Rob Jansen betreffende de uitspraak van de Rechtbank in de zaak tegen de FIFA en KNVB.

‘Rechter mist lef om statement te maken richting de FIFA’

Vandaag, 10 mei 2023, heeft de rechter te Utrecht uitspraak gedaan in de zaak die de
spelersmakelaars hebben aangespannen tegen de FIFA en de KNVB.
Wij zijn blij dat de rechtbank zich bevoegd verklaart ten aanzien van zowel de FIFA als de
KNVB om uitspraak te doen over de gestelde vorderingen. Wij betreuren echter dat de
rechtbank de vorderingen van de spelersmakelaars afwijst op basis van een puur formele
grond, zijnde een gebrek aan spoedeisendheid. Deze conclusie is verbijsterend voor agenten
wereldwijd waarbij met name de middelgrote en kleinere agentschappen af lijken te
stevenen op een faillissement vanwege de draconische reglementen die de FIFA heeft
ingesteld. De rechter lijkt zich makkelijk van de zaak af te maken en vermijdt een moedige
stap te zetten naar een meer inhoudelijke beoordeling van deze regelgevingen. Dit
vermijdende gedrag zien we overigens niet alleen in Nederland maar in heel Europa.
Gelukkig biedt de uitspraak ook een duidelijk handvat om juridische vervolgstappen te
zetten. De uitspraak eist van de agentenassociaties dat er serieus zal worden overwogen om
een spoedappel op te starten.
Wij zullen samen met onze advocaten en onze leden de route van deze vervolgstappen gaan
bepalen.

Rob Jansen
Voorzitter Pro Agent
Voorzitter European Football Agents Association (EFAA)

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.