Top

Workshop

Geplande workshops:

Het volgende Pro Agent event zal 12 maart plaatsvinden. Wij zullen de volgende onderwerpen bespreken:

  • Status quo FFAR/NFAR
  • Zakendoen in Saudi-Arabië
  • Het carrièreverloop van een speler, welke other services horen erbij?
  • CFK en de andere mogelijkheden

Voor vragen, mail naar info@pro-agent.nl

Inschrijven

Workshop “Beroepsaansprakelijkheid en fiscale behandeling van agent fees 2017-2021”

ABN Amro Amsterdam, 31 oktober 2017, 15.20-16.30 na de Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Workshop “Beroepsaansprakelijkheid en fiscale behandeling van agent fees 2017-2021” heeft Mieke Speeckaert van Concordia een presentatie gegeven over de voor Pro Agent op maat gemaakte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Daarna heeft Yves Hagers van HDI Global SE tekst en uitleg gegeven over de mogelijkheden van een op maat gemaakte ongevallenverzekering.

Patrice van Oostaijen van Maguire Tax & Legal heeft de leden op de hoogte gebracht van de huidige status en inhoud van de VSO (de vaststellingsovereenkomst tussen enerzijds de Belastingdienst en anderzijds de Nederlandse BVO’s, die op 1 januari 2017 is ingegaan) en uitgelegd wat dat voor invloed kan hebben op intermediairs.

 

Workshop “Zakendoen in Duitsland en Frankrijk”

ABN Amro Amsterdam, 2 juni 2017, 13.30-16.30

Tijdens de Workshop “Zakendoen in Duitsland en in Frankrijk” heeft Gregor Reiter tekst en uitleg gegeven over hoe zaken te doen in de Duitse voetbalmarkt. Gregor is ingegaan op de wijze van het registreren in Duitsland van intermediairs, op de wijze waarop clubs intermediairs kunnen vergoeden en op specificiteiten met betrekking tot het aangaan van spelerscontracten en vertegenwoordigingsovereenkomsten.

Roberto Branco Martins heeft in grote lijnen in zijn presentatie hetzelfde stramien gevolgd als Gregor Reiter, maar dan gefocust op Frankrijk, aangezien Pro Agent daar specifiek onderzoek naar heeft verricht.

GREGOR REITER is advocaat gevestigd in Duitsland (Oberhausen) en is sinds de oprichting bij de DFVV (Duitse spelersmakelaarsorganisatie) betrokken. Tevens vervult Gregor de rol van adviseur van de EFAA (European Football Association).

Workshop “De vele gezichten van een voetballer; atleet en marketinginstrument”

Op 16 februari 2017 heeft een workshop plaatsgevonden dat in het teken stond van de voetballer als atleet. Hierbij is voornamelijk ingegaan op de invloed van nationale en internationale regels met betrekking tot integriteit in de sport en op de voetballerspeler als marketinginstrument.

Tijdens de Workshop “De vele gezichten van een voetballer; atleet en marketinginstrument” heeft Chiel Warners, voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF en van het Europees Olympisch Comité uitleg gegeven over de invloed van nationale en internationale regelgeving uit de sportwereld, waarbij hij specifiek is ingegaan op integriteit.

Na de pauze heeft Sebastiaan Westerhout, managing director van het bedrijf Nielsen Sports Netherlands gesproken over de speler als merk.
Wegens ziekte van Patrice van Oostaijen heeft Roberto Branco Martins naast de lopende zaken rondom ProAgent en het keurmerk ook kort de stand van zaken besproken omtrent de discussie betreffende de belastingdienst.

De leden hebben van Chiel Warners uitleg gekregen over integriteit binnen de voetbalwereld. Hij is hierbij voornamelijk ingegaan op doping en match fixing. Chiel Warners heeft de handelswijze besproken van het NOC*NSF en het Europees Olympisch Comité om de integriteit te waarborgen en uitgelegd welke nationale en internationale regelgeving er op dit gebied geldt.

Sebastiaan Westerhout heeft uitleg gegeven over hoe de waarde van een speler kan worden bepaald en welke aspecten hierbij een rol spelen. Hij heeft uitgelegd hoe Nielsen Sports Netherlands de waarde van een speler bepalen, om te bepalen hoeveel een speler als merk waard kan zijn. Dit is van belang voor de activatie en verzilvering van de populariteit van een speler.

Roberto Branco Martins heeft aangegeven wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot het Pro Agent Keurmerk en de reglementen voor intermediairs. Er wordt gestreefd naar invoering van het Keurmerk op zeer korte termijn.
Zodra er meer bekend is over de precieze datum van invoering van het keurmerk, zal meer informatie gegeven worden.

Workshop “Legal/Transfers”

Op 15 december 2016 heeft een workshop plaatsgevonden dat in het teken stond van transfers en alle hierop van toepassing zijnde reglementen. Ook is uitgebreid ingegaan op de inhoud en praktische zaken rondom de procedures bij het Court of Arbitration of Sports.

Tijdens de Workshop Legal/Transfers heeft Frans de Weger recente onderwerpen besproken die te maken hebben met problematiek rondom transfers, zoals opleidingsvergoedingen, solidariteitsbijdrage, doorverkoopclausules en de rechtspraak en regelgeving rondom internationale transfers van minderjarigen, achterstallige betalingen (12bis-procedures) en eenzijdige beëindiging van contracten.
Na de pauze is Dennis Koolaard dieper in gegaan op de meer praktische zaken van procedures bij het CAS, zoals de duur van procedures, de soorten procedures die aanhangig gemaakt kunnen worden en de afdwingbaarheid van CAS vonnissen.
Roberto heeft de leden ingelicht omtrent de voorgenomen wijzigingen van De Belastingdienst en de positie die Pro Agent in deze discussie heeft ingenomen. Op de website zullen wie hier nog uitgebreid op terug komen. de veranderingen die de Belastingdienst wil doorvoeren met betrekking tot de kwalificatie van de activiteiten van intermediairs

Workshop “TAX”

Op 3 november2016 heeft een workshop plaatsgevonden dat in het teken stond van de veranderingen die de Belastingdienst wil doorvoeren met betrekking tot de kwalificatie van de activiteiten van intermediairs

Tijdens de Workshop Tax heeft Patrice van Oostaijen van Maguire Tax & Legal uitleg gegeven over het oude belastingsysteem, dat van toepassing was op de werkzaamheden van intermediairs en gesproken over de wijzigingen die de Belastingdienst voornemens is te gaan invoeren.
Na de pauze is Serge Rossmeisl van de FBO aangesloten en heeft er een discussie plaatsgevonden over de voorgenomen wijzigingen in het belastingsysteem en de positie van intermediairs hier in.
Ook kon Serge Rossmeisl ingaan op de updates die Roberto Branco Martins heeft gegeven omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot het Pro Agent Keurmerk en de reglementen voor intermediairs.

De leden zijn door Patrice van Oostaijen ingelicht over de veranderingen die de Belastingdienst wil doorvoeren met betrekking tot de kwalificatie van de activiteiten van intermediairs. Belangrijke wijzigingen zullen vermoedelijk een wijziging betreffen in de aftrekbaarheid van de BTW die de voetbalclubs betalen over de commissies voor intermediairs; én dat het commissiebedrag dat voetbalclubs betalen, voor een deel als loon van de voetballers zal worden gezien, waardoor hierover door de clubs loonbelasting verschuldigd zal zijn.
Over de exacte invulling wordt nog door de KNVB, de vertegenwoordigers van voetbalclubs en de Belastingdienst  gesproken.
De Belastingdienst is voornemens bovenstaande wijzigingen in te voeren per 1 januari 2017, wat een grote impact zal hebben op het betaalde voetbal. De clubs zullen immers een veel hoger bedrag kwijt zijn om intermediairs netto hetzelfde bedrag te kunnen betalen.

De aanwezige leden bespraken de positie die Pro Agent in dit debat zou kunnen gaan innemen. Afhankelijk van het overleg dat tussen Pro Agent en de vertegenwoordigers van clubs gepland is, zal Pro Agent, in samenspraak met haar leden, besluiten of zij zich zal aansluiten als belanghebbende bij een eventuele procedure tegen de Belastingdienst.

Roberto Branco Martins heeft aangegeven wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot het Pro Agent Keurmerk en de reglementen voor intermediairs. Naar aanleiding van een overleg tussen de KNVB, de VVCS en Pro Agent is besloten om het keurmerk en de daarbij behorende gedragscode in te voeren in het eerste kwartaal van 2017. Pro Agent is de enige intermediairsorganisatie die het keurmerk dan mag dragen en kan op deze manier haar leden een voorrechtspositie bieden op de markt. Zo staat slechts voor leden van Pro Agent permanente educatie open bij de KNVB en kan aangetoond worden, dat leden van Pro Agent zich dienen te gedragen conform de gedragscode.
Zodra er meer bekend is over de precieze datum van invoering van het keurmerk, zal meer informatie gegeven worden

Workshop “procederen bij de FIFA en het CAS”

Op 3 maart 2016 heeft een workshop plaatsgevonden dat in het teken stond van het procederen bij de FIFA en het CAS.

De aanwezige leden werden op de hoogte gebracht van het gesprek met de Europese Commissie en de andere belanghebbende (grotere) partijen uit het voetbal dat in februari heeft plaatsgevonden over de wederzijdse erkenning van registratie-eisen voor intermediairs. Ook zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het keurmerk voor leden, waaraan met de KNVB en spelersvakbond wordt gewerkt, aan de aan de aanwezige leden voorgelegd.

De volgende presentaties stonden op het programma:

Presentatie 1:
Manfred Nan en Dennis Koolaard

Onderwerpen:

  • Procederen bij de FIFA en het Court of Arbitration for Sport  (CAS)
  • De artikel-12bis-procedure: een oplossing om achterstallig salaris te eisen zonder dat uw speler zijn arbeidscontract hoeft te ontbinden
  • Spelersmakelaars en internationale geschillen: bij welk tribunaal kunt u terecht met uw claim?
  • Laatste stand van zaken met betrekking tot relevante jurisprudentie

Presentatie 2:
Roberto Branco Martins

Onderwerpen:

  • Laatste stand van zaken certificering door de KNVB
  • Ontwikkelingen wederzijdse erkenning van registraties van intermediairs

 

Workshop “spelersanalyse en ontwikkeling”

Op 15 oktober 2015 heeft een workshop plaatsgevonden dat in het teken stond van spelersanalyse en- ontwikkeling.
Dit keer hadden we als sprekers Ruben Jongkind en Joost Leenders. Tevens heeft Roberto Branco Martins de aanwezige leden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot het Pro Agent keurmerken de reglementen in Europa.

Ruben Jongkind gaf zijn inzicht op talentontwikkeling in bredere zin, de implementatie in organisaties en dan met name in voetbalclubs. Ruben is met name bekend geworden als persoonlijke trainer van atleet Bram Som en van het (mede) bedenken en implementeren van het “Plan Cruijff”.

Pro Agent is onderdeel van European Football Agents Association