Top

Pro Agent neemt voortouw in samenbrengen belangenorganisaties betaald voetbal

Pro Agent neemt voortouw in samenbrengen belangenorganisaties betaald voetbal
Pro Agent neemt -bij monde van voorzitter Rob Jansen- het voortouw om alle betrokken belangenorganisaties in het Nederlandse betaald voetbal bij elkaar te brengen om de ontstane problematiek door de coronacrisis te bespreken. “Ik vind dat het tijd wordt dat één van de belangengroeperingen, in dit geval de agenten, handelend op gaat treden in belang van de bedrijfstak betaald voetbal,” aldus Jansen.

Uitgenodigde partijen -VVCS, ProProf en FBO- zullen dan bespreken hoe te gaan handelen met betrekking tot onder andere begrotingen, salarissen en fees. Tevens heeft Rob Jansen aan de KNVB, in de positie van de directeur betaald voetbal Eric Gudde, het verzoek ingediend om in deze een coördinerende rol in te gaan nemen.

Het verzoek is ingediend om het overleg op donderdag 7 mei om 11:00 uur (digitaal) plaats te laten vinden

-Update- Het overleg zal plaatsvinden op donderdag 14 mei en zal worden bijgewoond door de FBO, ProProf, CBV, ECV en de CED. De KNVB zal het overleg, tezamen met Pro Agent, voorzitten.

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.