Top

KNVB Commissie Pro Agent

Om dossiers richting de KNVB sneller en efficiënter op te pakken heeft Pro Agent een commissie in het leven geroepen die relevante onderwerpen met de KNVB bespreekt. De commissie bestaat uit Cankut Ercan (The Libra Enterprise), Robbin van der Gun (Forza Sports Group), Arlette Lerby (Essel Sports Management) en Jan van Baal (JB Sports).

De laatste maanden hebben de leden van Pro Agent te maken gehad met het terugsturen van de vertegenwoordigingsovereenkomsten die zij hebben geregistreerd na een transactie. Dit heeft tot veel frustratie geleid onder zowel individuele intermediairs als bij Pro Agent. Inmiddels is er contact opgenomen met de KNVB en lijkt er overeenstemming te zijn over artikelen die tot discussie hebben geleid, zoals met name de reikwijdte van het zelfbeschikkingsrecht van de speler en de te betalen schadevergoeding indien de speler zonder grond eenzijdig de overeenkomst met de spelersmakelaar verbreekt. Daarnaast zal een samenwerking t.a.v. de mogelijke implementatie van FIFA’s nieuwe Draft Football Agent Regulations en de uitrol van een gezamenlijk educatie evenementworden besproken en zal Pro Agent de KNVB verzoeken om bij de registratie van een intermediair melding te maken van de voordelen van het lidmaatschap van Pro Agent.

De voortgang van de gesprekken met de KNVB over deze onderwerpen zullen met de leden van Pro Agent worden gedeeld.

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.