Top

De eerste Pro Agent Business Briefing is een feit.

Vandaag vond de eerste Pro Agent business briefing plaats. Leden van Pro Agent, en voor het eerst ook deelnemers van buitenaf, werden bijgepraat over zaken die relevant zijn voor spelersmakelaars en hun dagelijkse zakelijke activiteiten.

Het eerste onderwerp, dat gepresenteerd werd door Pro Agent General Counsel Roberto Branco Martins. Dhr. Branco Martins ging in op de vertegenwoordigingsovereenkomst anno 2021. In de presentatie werd onder meer aangestipt welke overeenkomsten, naast de vertegenwoordigingsovereenkomst, aangepast zouden kunnen worden aan recente reglementaire ontwikkelingen. Denk hierbij aan managementovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten met andere agenten en overeenkomsten die door spelersmakelaars met clubs worden aangegaan. Door veranderende (fiscale) wetgeving en door de komst van nieuwe FIFA reglementen zal er sprake zijn van een trendbreuk; spelersmakelaars wordt aangeraden om kritisch te kijken naar de eigen dienstverlening en de facturatie goed af te stemmen op bewezen diensten. Pro Agent kan u ondersteunen in de analyse van uw bedrijf en werkzaamheden.

Mr. Arne Al (BMDW Advocaten) ging in op het innen van vorderingen in het internationale voetbal. Het zo gedegen mogelijk voorkomen van problemen bij het innen van vorderingen begint bij het goed opstellen van de overeenkomst die aan de dienst ten grondslag ligt. Zaken als de juiste forumkeuze kunnen hier zeer relevant in zijn. Mr. Al creëerde verder inzicht in de juridische jungle van de FIFA reglementen en openbaarde dat er tussen de FIFA regels door te lezen valt dat spelersmakelaars meer bescherming genieten bij geschiloplossing dan eerst werd gedacht.

Mocht u interesse hebben in de slides van de presentaties dan kunt u deze opvragen bij Pro Agent.

Pro Agent was verder verheugd dat het Hulsbos-Klatt en Wealth Impact Manager mocht introduceren als nieuwe partners van Pro Agent.

nh@brancomartins.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.