Top
logo-fifa

Samenwerking FIFA TMS

Pro Agent is voornemens om, via de EFAA, een samenwerking aan te gaan met FIFA TMS. FIFA TMS is een aan de FIFA gelieerd bedrijf dat zich richt op het administreren van alle transacties in het internationale transfersysteem. Elke transfer wordt sinds een aantal jaar digitaal geadministreerd. De daadwerkelijke transfer kan pas doorgang vinden als de kopende en verkopende club de vraag en aanbod met elkaar digitaal via TMS ‘gematcht’ hebben.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe FIFA reglement betreffende intermediairs is er veel vraag naar harmonisatie van procedures om de activiteiten van intermediairs rondom transfers vast te leggen. De bonden zijn verplicht om de intermediairs te registreren en om transparantie van betalingen te garanderen. FIFA TMS heeft hier een systeem voor ontwikkeld dat optioneel door de leden van de FIFA kan worden aangeschaft, als aanvulling op het bestaande TMS systeem.

EFAA heeft overleg gevoerd met FIFA TMS en met Gianni Infantino (de nieuwe FIFA president). FIFA TMS verwelkomt de visie van EFAA op het nieuwe systeem en staat open voor suggesties om het systeem te verbeteren.

Deze ontwikkeling loopt parallel met de ontwikkeling en promotie van een Europees certificeringssysteem voor spelersmakelaars. Het is een doelstelling om het komende jaar met de FIFA een dergelijk TMS systeem voor intermediairs te verfijnen en op de markt te brengen.

proagent
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.